Egger-Bahn®, Bemo, Dundas, Meridian, Joe-Work,Jouef, Liliput, Roco,  

Mougel, Technomodel, Tempo, M+F, Weinert, Zeuke, MinitrainS, Biller-Bahn in Oe. 

Smalspoor van Egger-Bahn, Bemo, Dundas, Meridian, Joe-Work,Jouef, Miniland, Liliput, Roco,Technomodel, Tempo, M+F, Weinert, Zeuke, Biller-Bahn en ander smalspoor.

 18 April 2015 bijgewerkt-updated-erneut-rénouvé  18-4-15  Met veel smalspoormodellen van vrienden. 

Gebruik in de browser: VERNIEUWEN,    Benutze: ERNEUEREN für Änderungen. Click REFRESH to make sure you see the most recent news. Utilisez: RENOUVELER !

Veel nieuw Liliput van een vriend.   Viel neues Roco eines Freundes.   Much new Bemo from a friend

Nederlands Ga direct naar een pagina Deutsch  Wählbare Seiten hierunter English   Go direct to pages Français   Choix une page directe.

New Neu

Wat is Smalspoor?  Wass ist Schmalspur?  What are narrow gauge trains?  Que sont des trains en Voies étroites?  Nieuw
Verkooplijst !
KLIK HIER
(lijst is in het Duits)
Lijst van Modellen die te koop en te ruil zijn.  (pagina laden kan even duren)     Nieuwste modellen gemerkt met N
Verkaufsliste ! 
KLICKEN SIE HIER

Liste von Modellen zum Verkauf  und Tausch (herunterladen der Seite kann einiges Zeit nehmen)  Neueste Modellen vermerkt mit N
Saleslist !
Click Here

Listing of Models for sale and swap )
loading the page can take some time)   Latest models marked by N
Menu de vends !
CLICK ICI 
(liste est en Anglais)
Menu des Modèles pour échanger ou vendre
(ouvrir le page prends quelques  temps)Les Modelles Nouvelles sont indiqué par N
Nieuw= N3 & N4
Foto's van alle Egger-Bahn modellen, verpakkingen, reclamezaken, ombouw,draaischijf en van Jouef modellen Bilder aller Egger-Bahn Schmalspur Modelle, Packungen, Werbungssachen, Umbauten, Drehscheibe und von Jouef Modellen.  Pictures all Egger-Bahn models, all sort of sets, PR-materials, Recontructed models, Turntable and Jouef/Playcraft models  Des photos tous modèles d'Egger-Bahn, des sets, materiel publicité Modèles échangé, Plaque tournante et les modelles de Jouef Nieuw UMBAU!!!!
Andere Smalspoormerken  (Joe Works, USSR, ed)  Andere Schmalspurmarken  (Joe Works, USSR, etc) Other Narrow Gauge Brands  (Joe Works, USSR) Autres marques trains Voies étroites (Joe Works, USSR etc) Nieuw
Geschiedenis van Egger smalspoor en doorstart Geschichte der Egger Schmalspur und neue Start.   History of Egger Narrow Gauge  and a new start Histoire d'Egger et nouvelle commence  
Foto's Smalspoor baan: Île Ne Sais Pas Bilder Schmalspur Anlage: Île Ne Sais Pas Pictures narrow Gauge Lay out: Île Ne Sais Pas Des photos de Réseau Voies étroites : Île Ne Sais Pas  

FOTO's van Smalspoorbanen van andere liefhebbers.

BILDER von Schmalspuranlagen Ihrer Kollega. 

PICTURES of narrow gauge layouts from your colleagues.

PHOTOS des Résaux des autres amants de voies étroites. 

Nieuw
Lijst smalspoor aanvragen Liste  Schmalspur anfragen Demand a narrow gauge list  Demande liste   
voorwaarden & disclaimer incl paypal  Bedingungen & disclaimer einschl paypal Conditions & disclaimerm incl  paypal Conditions & disclaimer incl paypal  
Links smalspoor sites Links anderes Schmalspur Links other narrow gauge Liens autre Voies étroites  

Contact  &  Feedback     

Kontakt  & Feedback              

Contact  &  Feedback            

Contact  &  Feedback      

Gezochte modellen smalspoor Gesuchte Modelle Schmalspur Wantend models narrow gauge Modelès cherchés.  

Nächste Börse Sonntag 19-4-2015 Eisenbahnmuseum Bochum Dahlhausen


H0e sondermodelle, handarbeit, Lok in messing, Beleuchtet und Wagen Holz, mit Postabteilung und Briefe. Preis anfragen

Tekstartikel Egger-Bahn, Zeitschriftartikel über Egger-Bahn, webpage with a magazine-text,  une page avec une histoire d'Egger-Bahn   van Ton de Vos
Nieuw: Originele onderdelen  van Liliput ! ! ! zie de lijst.................Neu, original Ersatzteilen Liliput in den Liste.......New; original  spare parts from Liliput, see the list
Egger-Bahn eenheidstrein                                                                                                                                                      Egger-bahn Ganzgüterzug        

                    

EGGER, ook met lange treinen !

egger eenheidstreinen

Nieuw: www.playstationcustoms.com    

Film op Youtube:         Film Île Ne Saispas


 

 

 

     Not available at the moment. Leider nicht verfügbar am moment   !!! Handarbeitsmodellen.  NEU !!!  Unterflurantrieb für langere Loks (More pictures)  Not available at the moment. Helas

 

 

Waarom smalspoor ?

 

Smalspoortreinen en gewone treinen horen bij elkaar. Smalspoor kan een aanvulling zijn op het normaalspoor. Maar smalspoor kan ook heel goed als zelfstandig thema worden gekozen. Een voordeel is de beperkte benodigde ruimte zonder dat je de werkelijkheid tekort hoeft te doen. Een smalspoortrein kan bestaan uit een lok met twee of drie wagens ( ca 30 cm) en is daarmee volkomen in overeenstemming met de werkelijkheid. 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------

Wat kunt u verwachten ?

Ik verzamel zelf reeds vele jaren smalspoortreinen in model. De nadruk daarbij ligt op het merk Egger-Bahn. Hoewel Egger-Bahn slechts 5 jaar heeft bestaan, zijn er zeer veel varianten geweest. En men heeft heel veel reclamemateriaal gehad. Daarom ben ik nog steeds op zoek naar allerlei zaken van egger-Bahn. Mijn dubbele modellen bied ik te koop aan.  

Over heel de wereld zijn er mensen die interesse hebben in smalspoor en de vele contacten maken het ook leuk. 

De modellen in de lijst zijn zo eerlijk mogelijk beschreven. Vele modellen zijn van vrienden. Ik moet dan ook altijd eerst controleren of de modellen er nog wel zijn. Het belangrijkste is het verzamelen, bouwen en rijden met deze bijzondere modellen. Mocht u een model hebben geruild of gekocht kan het wel eens voorkomen dat het model niet conform uw verwachting is. Geen probleem, want niet goed is geld terug. Het is tenslotte maar hobby.                                     

Naar boven, top, oben, au dessus

                                      

 

   Entwurf & Hersteller: Uli G USSR Schmal- und normalspur. (David und Goliath. foto Udrius)
USSR Narrowgauge and normal gauge USSR smal- en normaalspoor 

                                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warum Schmalspur ?

Schmalspur und Normalspur gehören zu einander. Schmalspur kann wie Ergänzung sein an Normalspur. Aber Schmalspur kann auch sehr gut als Selbständiges Thema gewählt werden.  Es ist vorteilhaft dass ein Schmalspurzug oft besteht aus nur ein Lok mit zwei bis drei Wagen. Im Model ist dass etwa 30 cm. Dass ist wie beim Vorbild. Es gibt jedoch natürlich auch langere Züge.

-----------------------------------------------------------------------------------

Wass können Sie erwarten ?

Ich sammle selbst seit vielen Jahren Schmalspurmodelle. Den wichtigste Sammlebereich ist die Marke Egger-Bahn. Egger-Bahn hat nur fünf Jahre existiert, aber es gibt sehr viele Variationen von die Modellen. Und mann hat viel mit Werbungsartikel gemacht. Darum suche ich noch immer  Egger-Bahn-artikel. Von viele Freunden und michselbst biete ich doppelte Modellen an zum Verkauf.

Weltweit gibt es viele Menschen den interessiert sind in Schmalspur und die viele Kontakte machen auch viel Spass.

Den Modellen in die Liste sind so ehrlich möglich beschrieben. Es kann doch geschehen dass Modellen nicht völlig Ihre Erwartungen entsprechen. Kein Problem, da nicht gut ist Geld zurück. Es ist nur hobby.

Naar boven, top, oben, au dessus

 

----------------------------------------------------------------------------------

Why Narrow Gauge ?

Why narrow gauge? Narrow gauge and standard gauge belong with each other.
While narrow gauge can be used as a supplement for standard gauge, it can  also be chosen as an independent theme. In reality a narrow gauge train often exists of a loco and two to three cars. In model this is only 30 cm or 12 inch. Of course longer trains also exists. 

  

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

--------------------------------------------------------------------------------------

What can you expect from me ?

I have been collecting  narrow gauge models as a hobby for many years now. The largest part of my collection consists of Egger-Bahn. Egger-Bahn only existed for five years but the firm produced an incredible assortment of models and a large assortment of advertising was material produced.  I am always looking for Egger-Bahn items, the items I sell are
duplicates to my collection.
Around the world a lot of people have Narrow Gauge as their hobby and the correspondence from all over the world is also part of the fun. IN my list are models from my friends and myself. The models on the list are described honestly; however, a model could not be exactly what you had expected.  If this is the situation, there is always a "satisfaction guarantee".  After all, this is only a hobby.
 

Aquarel van AJ Kool.

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

Pourquoi la voie étroite?

La voie étroite et la voie normale forment un tout. La voie étroite peut être utilisée comme un thème supplémentaire pour la voie normale, mais elle peut aussi être exploitée comme thème indépendant. Dans la réalité, un train à voie étroite se compose fréquemment d'une loco et de deux ou trois wagonnets. En maquette, cela donne un train d'environ 30 cm. Naturellement il existe aussi des trains plus longs.

--------------------------------------------------------------------------------

Quoi pouvez-vous expérer de moi?

Je collectionne des modèles à voie étroite depuis de nombreuses années. Egger-Bahn est la partie la plus importante de ma collection. Egger-Bahn n’a existé que pendant cinq ans, mais a produit beaucoup de modèles et de produits variés, ainsi que beaucoup d'objets publicitaires très intéressants. Je suis toujours à la recherche des productions Egger-Bahn. Les objets que je vends sont ceux que j'ai en double.

Dans le monde entier il y a beaucoup de gens qui ont la voie étroite comme hobby, correspondre avec tous ces gens me procure beaucoup de joie. 

Les modèles de ma liste de vente sont de mes amis et de moi  et sont décrits honnêtement. Mais si les modèles ne répondent pas à votre attente, il y a toujours la garantie « satisfait ou remboursé ». Après tout, c'est seulement un hobby !

 

 

Aquarel van AJ Kool

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Contact.

send an E-mail to          egger-bahn.nl     
Liste in Excel oder Word. Bitte angeben
List in Excel or Word. Please, give your preferences
Lijst in Excel of Word. Voorkeur graag aangeven.      
Liste en Excel ou Word. Svp me dit votre préferences        
send an E-mail to          egger-bahn.nl  

email

Naar boven, top, oben, au dessus

Borgward von Egger-Bahn. HO. Entwurf und Hersteller Michael B.

 

 

 

 

 

 

 

 

FEEDBACK. 

Ik hoor graag uw reactie op de modellen, kwaliteit en deze site. Suggesties zijn van harte welkom. 

U kunt met mij contact opnemen via Egger-Bahn.nl  

Ich bitte Ihnen um mir Ihre Meinung zurück zu hören über die Modelle, Qualität, dieser Seiten usw. Bitte kontakt auf Egger-Bahn.nl

Do give me feedback about the models,  quality, site, performance etc. You can contact me at  Egger-Bahn.nl

Merci de me faire savoir que vous pensez des modèles, du site internet etc… Contactez-moi à cette adresse  Egger-Bahn.nl

 

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 

 

 

 

Links naar andere Egger-sites. Links to other Egger-sites, Nach andere Egger-seiten.

 

Links: EGGER-BAHN

http://www.egger-bahn.de  Ralph Stenzel's sehr interessante Egger-seiten. A very good Egger-site by Ralph Stenzel. 

http://www.egger-bahn.de/english/workshop-09.htm  Heinz Lomnicky gebouwde egger baantjes en voorbeelden van gebouwen

https://www.youtube.com/watch?v=5XIGPe5ulRo       Egger-Bahn Anlage "Île Ne Sais Pas" in Youtube. See for the layout and turntable in Youtube. De baan "Île Ne Sais Pas",  draaischijf en Pechot Bourdon op Youtube  NIEUW 

http://www.broguiere.com/train    Sites of "Le chemin de fer de Brocéliande" and very interesting Jouef.

http://trainsdefrancois.free.fr/egg.php   Hele leuke site met heel veel voorbeelden. Sehr schöne website mit viele Vorbildern. Great Site.   Egger Bahn, Jouef en gewoon HO in schitterende foto's  En francais. Schöne BIlder .....    NIEUW/ Neu/ NEW

http://www.fdelaitre.com/EggerFr.htm Franse egger-site van Fréderique de Laitre

www.egger-bahn.zz.mu de spaanse egger site. The Spanish egger-site.

http://www.playcraftrailways.com/    Jouef Playcraft UK. Auch den Schmalspur, Narrow gauge too.

http://www.modellbahnwerkstatt.net/egger_bahn_anlage.0.html     eine Egger-Bahn Messe Anlage aus 1965, An Egger layout for the 1965 convention, 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Egger-Bahn   en   http://en.wikipedia.org/wiki/Egger-bahn    De encyclopedie-site. Historie, Geschichte Egger-Bahn

Links: Andere schmalspur sites, Other Narrow Gauge sites

www.WEK-Bahn.com  Den beruhmte Schmalspurbahn der  EWK Wilhelmstal-Elisabethen-Knoblauch Privatbahn-Gesellschaft

http://www.winius.nl   Mooie Nederlandse smalspoorsite met zandafgraving. Anlage mit Abgrabung und Bagger.

 http://jehubbard.com/hobbies/shoebox_inglenook.htm    Wenn Sie mal eine Anlage in Schuhekarton sehen mögtest. If you want to see a layout in a shoebox. 

http://www.schmalspurmodellbahn.de  Nach den Seiten von Frank Jacob. Schöne Vorbildern und Umbauten. Nice exemples and rebuilds. 

http://www.veldspoor.nl   Smalspoor in Model en in het echt

http://www.onthespot.nl Oostenrijks smalspoor met schitterende foto's. 

http://www.feldbahn-modellbau.ch  Sehr schöne richtige Schmalspurseiten (Modell und Wirklich). Mit viele schöne Bilder.

http://www.letrainmagique.com/Liens_sympas.htm   Les francais simpathiques. freundliche franzosicher Seiten. The French connection. 

http://www.ossynths.com  The sites of Otto Schouwstra, Timber, stones and Pipes. Real narrow gauges in 1: 35. Absoluty fabulous. Dass mussen Sie sich mal ansehen. Otto est bien connu de Expométrique.

http://carendt.us/scrapbook/page20/index.html  All kind of small lay-outs. Allerlei kleine baantjes. Kleine Anlage, ganz besonders. Viele schöne Vorbilder.

http://www.billerbahn.de   Schmalspur auf Oe von Biller-Bahn.  Narrow Gauge in Oe ( 16,5 mm)

http://www.hfwagen.de/   Jelle Jan Heeresfeldbahn dokumentatie

Links: Museums 

http://www.smalspoor.nl/ De Gelderse SmalspoorStichting 

http://www.smalspoorcentrum.nl/index.html   Industrieel Smalspoormuseum en Trufmuseum Erica in Drenthe. Genieten !!

http://www.rtm-ouddorp.nl   Site van de RTM waar mijn grootvader conducteur was. The site it all started !!!

http://www.spijkspoor.nl  Wunderschöne Anlage 

http://www.leemspoor.nl  Smalspoor bosspoorweg voor hout en leem vervoer.

http://www.decauville.nl/   Smalspoormuseum van de franse smalspoorpionier;  Paul Decauville. 

http://members.optushome.com.au/duttonbay/dbthome.html  Australie Museum

http://www.schmalspur.com/  Schmalspur in Deutschland, narrow gauge in Germany

http://www.wedeler-feldbahn.de  Der Dieter hast unglaublich viele schöne 1: 1 Modelle im Garten. Many real narrow gauge models in the backyard. 

http://www.smalspoormuseum.nl  Het Nederlandse Smalspoormuseum bij Leiden.

Links: Vereine, Societies, Exhibitions, Beurzen

http://www.modelspoorbeurs.nl   De grootste treinenbeurs van Europa, largest swapmeeting in Europe, grossten Börse in europa, la plus grand bourse en Europe. 

http://www.009society.com/   den originel 009 verein (UK). The UK 009 society

http://www.009dutch.nl/  de 009 nederlandse tak van de bekende vereniging

http://www.hon30.org/index.html  The HOn30 Home Depot  HOe. Source of much knowledge about narrow gauge. Sehr viel Kenntnis von Schmalspur. USA.

http://members.optushome.com.au/jdennis/ng_webex.html  Australie, 

 http://www.railzminiworld.com      Rotterdam und den Rest der Niederlanden in masstab HO.

http://www.sammeln-sammler.de/    Verzamelen, Sammlen Collecting, collecter  !!!!  Blik, Blech, Tintoy

http://www.eurospoor.nl   Eenmaal per jaar, gedurende 3 dagen, meestal eind oktober één van de grootste modeltreinmanifestaties in Europa. Commerciëel, banen in alle schalen, ruil- en verkoopmarkt  

Links: Bau und Hersteller, Construction and Products

http://www.minitrains.eu    Den Modellen der Egger-Bahn ähnlichen Modellen und vielen anderen.

http://.www.feldbahn-schmalspur.de  Seiten zur Karton Modelbahnbogen und Bausatze wie Feldbahn, Eimerbagger und noch vieles mehr 

Anita decor, Hersteller von Scenery Products, Deutschland  Rapunzelweg 4, D-30179 Hannover, tel 0049 (o) 5118112622 für alle Landschaftsbau benötigkeiten !

http://www.nigellawton009.com/VeeTipper.html  Nigel Lawtons narrow gauge models wie den super fahrende O&K and Simplex. click hier voor een model

http://www.gmens.nl/  Alle smalspoortoebehoren, Any kind of parts for Narrow gauge, Alles für den Schmalspurliebhaber. Tout pour l'aimant de VE.

http://www.artitec.nl/   Voor realistische modellen, Für realistische Modelle, For realistic models See "DUIKBOOT/ Submarine" 

http://www.schmalspurbedarf.de/  Frank Tümmeler Schmalspur. The narrrow gauge shop by Frank Tümmeler. 

http://www.narrow-garage.com  Aus Japan, from Japan 

Links: Bijzonder, Besonderes, specials

http://www.playstationcustoms.com     Alles voor uw playstation. Maak uw PlayStation  exclusief en heel bijzonder.

 

http://www.modellbahnwerkstatt.net/egger_bahn_anlage.0.html 

 

 

 

Île Ne Saispas

 

Naar boven, top, oben, au dessus

 


Free counters provided by Andale.

And now for something completely different: 

  nijmegen 8-6-2007

www.rollingstones.com